Blog juli 2020

Wat als je ‘ondanks’ nou eens vervangt door ‘dankzij’?

Het kan zomaar een andere kijk op jouw eigen geschiedenis geven.

Als ik op deze manier naar mijn eigen verhaal kijk dan was er heel veel wel, maar ook het een en ander niet. En op momenten dat ik mij gelukkig prijs met mijn persoonlijke succes komt er toch altijd ook enige verwondering op en het zinnetje ‘ondanks alles’. En als ik er over praat lijkt mijn gezelschap daar vaak net zo verbaasd over.

En ergens weet ik ook dat dat niet waar is. Dat het juist de combi is van het goede èn het minder mooie in mijn persoonlijke geschiedenis.
Want hoe graag ik sommige dingen liever anders had gezien, zonder de shit was ik niet geworden wie ik nu ben.

Dat wat er was gaf me steun.
Dat wat er niet was gaf me richting, motivatie en kracht.
En dus kan ik niet anders dan ook daar dankbaar voor zijn. Hoe moeilijk dat soms ook was, is en blijft.

Soms is het juist wat je hebt overwonnen wat jou mede definieert. Is dat waar je kracht uit put.
En is het in het vallen dat we juist weer opstaan.
Dit kan bijvoorbeeld gaan over schaamte, schuld, verraad. Over onveiligheid, ziekte, geweld, verdriet of gemis.

“It’s in the cracks where the light comes in.”

Het is maar net hoe je er naar kijkt.

#inspiratie#dankbaarheid#changeyourperspective


Geef een reactie

%d