COACHING

Better be yourself


“Zelfkennis is de basis van alle wijsheid”

~ SOCRATES ~

Individuele begeleiding

Iedereen heeft wel eens momenten en perioden waarin je niet echt verder lijkt te komen in een probleem, situatie of relatie. Alsof je steeds maar weer hetzelfde paadje blijft lopen en je keer op keer op dezelfde plek uitkomt. Je zoekt naar een oplossing maar komt er niet uit. Dat kan in je persoonlijk leven zijn of op je werk. Het gedrag wat je zo goed kent en wat je veel gebracht heeft werkt niet meer, je vertrouwde strategieën lossen het niet meer op. In deze situaties kan individuele begeleiding je helpen om je eigen patronen te doorzien en om nieuwe alternatieven te ontwikkelen.

Voor een gewenste verandering in je leven zal je iets anders moeten doen dan wat je nu doet en tot nu toe deed: een andere uitkomst vraagt om ander gedrag. Persoonlijke begeleiding kan je helpen bij het realiseren van gedragsverandering. Het geeft je een groter bewustzijn en besef (wat doe je, waarom doe je dat zo), doelgerichte actie (wat is er nodig om jouw doelen te realiseren, handelingsperspectief) en duurzaam resultaat (verandering op identiteit niveau). Vanuit een eigen, helder kader van overtuigingen, normen & waarden, eigenschappen en drijfveren.

Werkwijze

De persoonlijke begeleiding vanuit SABA-TLC werkt vanuit diverse methodes, die grofweg zijn te beschrijven als systemisch, biografisch en holistisch. Om echt effect te kunnen behalen gaan we een coachovereenkomst aan voor 6 sessies van gemiddeld 2 uur, over een periode van 3 maanden.


Praktische info

Elk begeleidingstraject begint met een oriënterend intake / kennismakingsgesprek, deze is kosteloos en verplicht je tot niets.
Het kan zijn dat je met de inzichten uit dit gesprek al goed zelf aan de slag kunt. Of dat een andere coach beter bij je past (dan check ik graag mijn netwerk voor je).

Gaan we een vervolgtraject in dan staat jou ontwikkel- of onderzoeksvraag daarbij centraal. Een gemiddeld coachtraject heeft een doorlooptijd van 3 tot 6 maanden, met 2 wekelijkse sessies van 1 tot 1,5 uur per keer met een uurtarief van € 115,– (inclusief BTW en locatie kosten).


Coachen is het op methodische en fenomenologische wijze faciliteren van het leer- en ontwikkelingsproces van de cliënt teneinde de cliënt te helpen in zichzelf te veranderen wat hem belemmert en te versterken wat hem stimuleert, om zijn doelen te bereiken.

– IEN VAN DER POL, coachen als professie


Voorbeelden van vraagstukken, issues of pijnpunten

 • Gezondheid (betere keuzes voor jezelf leren maken)
 • Balans privé en werk (autonomie, stressmanagement, eigen grenzen)
 • Zelfontplooiing (groei, zelfbewustzijn en zelfkennis)
 • Talentontwikkeling (vinden van eigen unieke talent, zingeving, bezieling)

Voorbeelden van resultaat

 • Van stress naar ontspanning
 • Van conflict naar harmonie
 • Van onzeker naar zelfverzekerd
 • Van zelftwijfel naar zelfkennis
 • Van zelfhaat naar zelfliefde
 • Van wantrouwen naar vertrouwen
 • Van boosheid of angst naar innerlijke rust

Plan een intakegesprek

%d bloggers liken dit: