SPIRITUEEL


“Stop trying to calm the storm. Calm yourself, the storm will pass.”

~ UNKNOWN ~

De diepste essentie van de mens is puur en wezenlijk. Het is de plek van waaruit we ons het meest verbonden voelen, met onszelf, met elkaar, met de natuur en met de universele bron.

Hier huist onze intuïtie, ons innerlijk weten en onze levendige energie. Het omvat wijsheid die vele male groter is dan alleen het rationele en cognitieve. Hier bewust contact mee maken geeft op een diepe laag houvast en richting. Het voedt onze levendige energie, plezier en vermogen tot verbinding.

GEEF JE ENERGIE EN INTUÏTIE DE AANDACHT DIE ZE VERDIENEN

Heb je behoefte aan meer balans in je lichaam of geest?

HEALING

Iedereen neemt ongemerkt energie van anderen over, wat de eigen innerlijke balans verstoort en de eigen batterij leeg trekt. Een energetische healing stelt jouw innerlijke energie bij, waardoor je bijvoorbeeld zwaarte of drukte los kunt laten. De hierdoor vrijgekomen ruimte wordt opgevuld met jouw levendige kleurrijke energie.

Waardoor je weer meer in contact bent met jouw eigen intuïtie. Een reset die de ruis oplost en de eigen kracht herstelt.

Duur: circa 30 minuten (healing en nabespreking)
Kosten: € 35,-

Een healing kan ook op afstand gegeven worden, waarbij de terugkoppeling telefonisch of per e-mail plaatsvindt

‘Healing’ is een term die in energetisch werk gehanteerd wordt voor het herstellen van het eigen helende vermogen. Er is dus geen sprake van ‘genezing’ of iets dergelijks, een Healer is geen dokter.

Heb je behoefte aan meer inzicht, over intuïtie of jouw eigen ‘zijn’ of heb je een specifieke vraag of thema?

READING

Dan kan een reading je op weg helpen. Door contact te maken (non-verbaal) laten je eigen weten en wezen zien wat er speelt in je leven, waar je zeker over bent (weet van hebt) en waar je mee worstelt (dit kunnen gebeurtenissen zijn, maar ook veranderprocessen). Ik fungeer hier als Reader als het ware als stem voor jouw eigen innerlijke weten.

Een reading is een momentopname en gaat puur over wat jij op dit moment aan het ervaren of beleven bent en wat jij op dit moment kunt of wilt (laten) zien. Door een reading kun je weer simpel ervaren dat jij, jij bent, in het nu, met de kracht en de wetenschap om eigen keuzes te kunnen maken, elk moment opnieuw.

Duur: circa 90 minuten (inclusief stabiliserende healing)
Kosten: € 85,-

Omdat alleen dat gelezen kan worden wat er is of wat er was kan een reading nooit laten zien wat er in de toekomst zal plaatsvinden. Een Reader is geen voorspeller.

Fysieke massage vanuit energetisch contact

MASSAGE

Massagetherapie is een therapievorm die functiestoornissen of fysieke, mentale en emotionele stress benadert vanuit het intermenselijke contact en met voornamelijk handgrepen. Met energetische massages wordt vanuit een dieper, energetisch contact gewerkt. Hierdoor kan ik gerichter inspelen op waar jouw energetisch veld om vraagt en dit ook met je bespreken.

Prijs en duur afhankelijk van type behandeling

Het voordeel van energetische behandelingen is dat je met één sessie al veel effect of inzichten kunt opdoen. En je zelf eigenlijk niets hoeft te zeggen. Ik geef woorden aan wat je innerlijke weten (intuïtie/wezen) en energetisch lichaam jou willen vertellen. Energiewerk kan ook heel nuttig zijn als je last hebt van hoog gevoeligheid (HSP).

“Van de ziel wordt wel gezegd dat ze zich als een vonk in de materie nestelt.
Het lijkt alsof ze haar diepe verbinding met de bron van het bestaan – waar alles uit voortkomt en naar terugstroomt – een tijd lang ‘vergeet’. Voor ze haar verkenning van de wereld van de tienduizend dingen en vormen begint, wordt haar mond verzegeld.
Zo reist ze geruisloos en wacht tot ze opnieuw gevonden wordt. ..

Het onderscheid tussen het zelf, ons innerlijk en de vorm naar buiten toe raakt uit het zicht. We leven ons masker en zijn ons er niet meer bewust van dat we zo onze essentiële behoeften miskennen. Door de gebondenheid aan onze structuur verliezen we het contact met onze kern en lijken we vergeten te zijn waar we werkelijk voor kwamen.”

– [uit De Maskermaker, systemisch werken en karakterstructuren]


Aanvragen healing of reading%d bloggers liken dit: