* 𝐎𝐧𝐭𝐬𝐩𝐚𝐧𝐧𝐞𝐧 * 𝐎𝐧𝐭𝐝𝐞𝐀𝐀𝐞𝐧 * 𝐎𝐧𝐭𝐰𝐒𝐀𝐀𝐞π₯𝐞𝐧 *

β€’

Dat is mijn motto en mijn aanpak

𝐎𝐧𝐭𝐬𝐩𝐚𝐧𝐧𝐞𝐧
Zonder ontspanning is geen groei mogelijk. Het is biologisch gezien en in de kwantumfysica een feit dat ons hele fysieke en mentale systeem maar één kant op kan bewegen: ergens naar toe (veilig) of ergens van af (gevaar). Bij stress stokt de adem en stroomt de energie niet of slechts heel beperkt. Ont-spannen is dan altijd ook een goed vertrekpunt. Zelfs om de stressoren zichtbaar te maken en te elimineren.

𝐎𝐧𝐭𝐝𝐞𝐀𝐀𝐞𝐧
Zichtbaar maken wat bedekt was. Ont-dekken waar het loopt en waar niet. Bij jezelf, in de organisatie, in de samenwerking en communicatie met anderen. Je eigen achtergrond, gedachten en gevoelens uitpluizen voor een helder besef van jezelf. Je in de ander inleven om een beeld te krijgen van zijn/haar perspectief.

𝐎𝐧𝐭𝐰𝐒𝐀𝐀𝐞π₯𝐞𝐧
Jezelf ont-wikkelen betekent ook zoiets. Uit de verwarring en uit de knoop. Ruimte maken, voor creatie, eigen inbreng en autonomie. Ontwikkelen naar persoonlijk leiderschap (sturing en regie) en vrij bewegen. Focus kiezen en er gericht mee aan de slag gaan. Door vallen en opstaan en door trial and error. Net als toen we kind waren: leren door te doen.
Moeiteloos je eigen plek innemen, je talent ontplooien (dat wat je leuk vindt en waar je goed in bent). Om zo je eigen weg, doelen en unieke kleur en bijdrage in dit leven, op aarde te nemen en te delen.

π‘πžπ©πžπšπ­
Elk leerproces gaat cyclisch. Iets nieuws leren betekent vaak iets ouds afleren. Dat doet pijn, vraagt om afscheid en rouw en vereist herstel. Opnieuw eerst de rust en ontspanning opzoeken of creëren dus. Voor weer een nieuwe ronde ontdekken en ontwikkelen 😊. Het leven is leren en de mens is gemaakt om te ontspannen, te ontdekken en te ontwikkelen: te groeien.

#training#coaching#persoonlijkeontwikkeling#persoonlijkleiderschap#groei#ontspanning

groei door ontwikkeling

ontspannen – ontdekken – ontwikkelen

πŸ€ Hi, ik ben Saskia. Altijd nieuwsgierig, naar de wereld, het leven, de mens, naar jou. Persoonlijk leiderschap en groei is mijn passie. Als trainer en coach begeleid ik mensen en organisaties in ontspannen-ontdekken-ontwikkelen. Wil jij meer autonomie, verbinding en meer de regie over je eigen leven? Je kunt me volgen, berichten, een afspraak maken of je inschrijven voor een training.


Geef een reactie

%d