OPSTELLINGENDAG

ZET JEZELF IN HET VELD

DE DYNAMIEK BINNEN JE RELATIES

Ieder mens maakt deel uit van een groter geheel, verschillende systemen waarin we bewegen. Ons eerste systeem is ons gezin van herkomst: de familiesystemen van onze vader en moeder. Hier ligt de basis van onze ontwikkeling. Veel van ons gedrag, van (onbewuste) patronen en overtuigingen vinden hun oorsprong in dit familiesysteem. Dit is een zogenaamd liefdessysteem, de onderlinge verbondenheid is gegrond in liefdesbanden.
De organisatie waarin we werken is ook een systeem, hier is de context een gezamenlijke ‘taak’, dit wordt dan ook een taaksysteem genoemd.

Al deze systemen opereren apart maar kunnen niet los van elkaar gezien worden. Wat je al vroeg geleerd heb in het ouderlijk huis neem je mee in je professionele leven. Een dynamisch krachtenveld. Hier inzicht in hebben (het van een onbewust niveau naar een bewust besef brengen) kan heel waardevol zijn, voor de eigen harmonie en balans, voor doorbreken van knelpunten, voor een betere samenwerking.

Een opstelling (systemisch werken, ontwikkeld door Bert Hellinger) geeft visueel en voelbaar inzichten, meer dan duizend woorden. Representanten nemen hierbij de plek in van mensen die er voor jou toe doen. Binnen de familie, liefdesrelatie, vriendenkring of werksituatie. Hoe zij ten opzichte van elkaar staan of bewegen geven je veel informatie, het maakt de onderlinge dynamiek zichtbaar en voelbaar.

Een familieopstelling legt de lijntjes in je leven bloot. Hoe jij geworden bent wie je nu bent. Waar je vastloopt of steeds dezelfde problemen tegenkomt. Waar levensenergie stokt of juist gaat stromen. Het mooiste is misschien wel dat je inzicht krijgt in wat je kunt doen om dit te doorbreken.

Toelichting op familieopstellingen

Praktische info

  • 1 dagdeel
  • elke 4e zondag van de maand
  • locatie Utrecht
  • 4 plekken voor mensen die vragen in brengen
    4 plekken voor representanten
  • kosten € 85,- voor inbrengers, € 50,- voor representanten, incl. BTW en locatie kosten*

*) voor zakelijke klanten met BTW factuur excl. BTW

%d bloggers liken dit: